Hamilton Advies logo
Loupe

Zoekresultaat :

bedrijfs bouwplaats

Bedrijf kopen


Naast het oprichten van een geheel nieuw bedrijf kun je ook een bestaand bedrijf overnemen. Dit brengt vele voordelen met zich mee maar er zijn ook een aantal zaken waar je alert op moet zijn.

Management Buy-out

Wanneer een medewerker van de organisatie het bedrijf overneemt, wordt dit een management buy-out genoemd. Deze vorm komt tegenwoordig steeds vaker voor en is een passend alternatief wanneer vanuit de familie of externen geen passende opvolgers beschikbaar zijn. Het voordeel hiervan is dat de opvolger al bekend is met de onderneming en de markt. Overdracht verloopt hierdoor veelal in een relatief snel tempo en is over het algemeen vrij succesvol. Belangrijk is om vooraf goede afspraken te maken over bijvoorbeeld geheimhouding en exclusiviteit.

Management Buy-in

Als je een bedrijf koopt, waar je zelf niet werkzaam in bent, wordt dit een management buy-in genoemd. Meestal gaat het dan om een eigenaar die wil stoppen en een externe opvolger zoekt. Ook kunnen concurrenten besluiten het bedrijf over te nemen om een groter marktaandeel te verkrijgen. Voordeel hiervan is dat het aanbod ruim en groeiend is. Het is wel een tijdsintensief proces, gemiddeld duur het ongeveer een jaar voordat je een geschikte onderneming vindt. Kans op slagen is groter als de nieuwe onderneming aansluit op jouw desbetreffende vaardigheden en ervaringen.

Bedrijfsoverdracht binnen de familie

Wellicht zijn binnen de familie geschikte kandidaten te vinden. Een geschikte kandidaat houdt veelal in dat men het wil overnemen, en over de juiste kwaliteiten beschikt. Vaak is het goed om binnen het bedrijf eerst ervaring op te doen. Maak ook duidelijke afspraken over wie in aanmerking komt over het vermogen. Veelal speelt bij een familieoverdracht ook emotionele belangen mee. Verhoudingen binnen de familie veranderen en zo een overname kan een grote impact hebben op andere familieleden. We adviseren daarom ook altijd in een vroege stadia open en eerlijke te communiceren om tot acceptatie te komen. 

Financieringen

Als je eenmaal een geschikte onderneming hebt gevonden om over te nemen, zullen bepaalde afspraken over de financieringen gemaakt moeten worden. Je kunt natuurlijk de financiering vanuit je eigen middelen financieren, maar wellicht dat je ook vreemd vermogen nodig hebt. Dan kan je terecht bij verschillende partijen, zoals de bank of investeerders maar ook kan je een lening nemen bij de huidige eigenaar. Soms wordt er een huurkoop-constructie opgesteld of wordt de financiering betaald vanuit een gefaseerde overname via winstaandelen. De laatstgenoemde vormen komen bijna niet voor omdat dit niet in het belang is van de verkopende partij.  

Wat kunnen wij voor u betekenen?


•    Het opstellen van een gewenst zoekprofiel
•    Het voorleggen van passende bedrijven
•    Bij concrete interesse benaderen van de onderneming
•    Opstellen van geheimhoudingsverklaringen
•    U voorstellen aan het bedrijf
•    Informatie uitwisselen
•    Waardebepalingen en onderhandelingen
•    Opstellen intentieovereenkomst
•    Arrangeren van financieringen
•    Boekenonderzoek
•    Opstellen koopovereenkomst
•    Overdracht en nazorg