Hamilton Advies logo
Loupe

Zoekresultaat :

Jurist aan het werk

Bedrijf oprichten

Wanneer je een bedrijf gaat starten, is een van de eerste keuzes die je moet maken het kiezen van een rechtsvorm. In Nederland kan je namelijk uit verschillende vormen kiezen die het beste op jouw situatie aansluiten. De meeste starters kiezen voor een eenmanszaak, maar wellicht dat een andere variant beter bij jou past. Als je meer wilt weten over een rechtsvorm kan je op de link klikken om direct meer informatie te lezen.


1. Eenmanszaak

2. Besloten vennootschap

3. Vennootschap onder firma

4. Naamloze vennootschap

5. Commanditaire vennootschap

6. Maatschap

7. Stichting

8. Vereniging

9. Coöperatie


De eenmanszaak

Ga je zelfstandig starten, maar verwacht je in de loop van de weken/maanden/jaren personeel aan te nemen? Dan kan je alsnog gerust voor de eenmanszaak kiezen. In deze vorm gelden geen oprichtingseisen, dus er hoeft geen akte te worden opgesteld. Je bent wel verplicht je onderneming in te schrijven in het Handelsregister van de KvK. Let ook op dat je per persoon één eenmanszaak mag oprichten.

De besloten vennootschap (bv)

Deze rechtsvorm is een veelgebruikte rechtspersoon waarbij kapitaal in aandelen is verdeeld en de risico's van aansprakelijkheid worden beperkt. De aandelen zijn in bezit van de aandeelhouders, maar kunnen niet vrij worden verhandeld. Schulden die ontstaan door wanbeleid, kunnen wel persoonlijk worden aangesproken. Waar je voorheen 18.000 als startkapitaal nodig had, is dit niet meer het geval.

De vennootschap onder firma (vof)

De VOF valt onder het beheer van meerdere eigenaren, die vennoten worden genoemd. De VOF moet in het Handelsregister worden ingeschreven, maar het is niet verplicht om een VOF-contract op te laten maken, hoewel het wel wenselijk is. Voorbeelden zijn advocatenkantoren, architectenbureaus en tandartspraktijken.

De naamloze vennootschap

In een NV is het kapitaal verdeeld in aandelen. Deze aandelen zijn in tegenstelling tot de BV overdraagbaar. Bij een NV moet je bij het oprichten een startkapitaal hebben van minimaal 45.000 euro. Voorbeelden zijn KLM/Air France en Ajax. Iedereen kan aandelen kopen en als je een aandeel hebt ben je dus deels eigenaar.

De commanditaire vennootschap

De CV is een samenwerkingsvorm tussen meerdere personen/vennoten. Deze kunnen een beherende rol uitvoeren, maar kunnen ook 'stil' zijn. De stille vennoten zijn vooral financieel betrokken bij de onderneming en het is voor hun niet toegestaan om namens de onderneming te spreken of te handelen.

De maatschap

In deze rechtsvorm werken twee of meerdere personen samen onder één gemeenschappelijke naam. Dit komt veelal voor bij advocaten, artsen, architecten en fysiotherapeuten. Iedere 'maat' brengt iets in, zoals geld goederen of arbeid, en het uiteindelijke voordeel wordt verdeeld onder de maten. Daarnaast is de aansprakelijkheid gelijk verdeeld. In deze vorm is het belangrijk goede afspraken te maken en deze vast te leggen bij een notaris.

De stichting

Een stichting heeft als doel om met vermogen een doel te realiseren. Een stichting mag winst maken, maar deze moeten wel weer ten goede komen aan een sociaal doel. Een stichting kan opgezet worden door meerdere personen en telt geen leden.

De vereniging

Wanneer je met meerdere partners een gezamenlijk doel hebt, kan je de vereniging kiezen als rechtsvorm. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat het behalen van winst geen doel mag zijn. Hoewel er wel winst behaald mag worden, moet deze winst wel weer ten goede komen aan het gemeenschappelijk doel. Een vereniging kent een ledenvergadering, waarin de hoogste macht ligt. Alle leden hebben één stem en het bestuur wordt benoemd namens de ledenvergadering. Verenigingen hebben een rechtspersoonlijkheid, maar er wordt wel onderscheid gemaakt tussen de verschillende vormen van verenigingen.  

De coöperatie

Deze rechtsvorm komt in Nederland bijna niet voor. Dit zijn namelijke bijzondere vormen van verenigingen. Er zijn voornamelijk drie soorten coöperaties; bedrijfscoöperatie, consumentencoöperatie en de producten- en of dienstencoöperatie. Een paar goede voorbeelden zijn de Rabobank en FrieslandCampina.