Hamilton Advies logo
Loupe

Zoekresultaat :

bedrijfsvoering met grafieken

Bedrijf verkopen


Het verkopen van je bedrijf is veelal een intensief proces. Ga je dit zelf regelen of schakel je experts in? In dit artikel gaan we in op belangrijke informatie met betrekking tot het verkopen van een onderneming.

Zelf verkopen of een expert inschakelen

Je kunt als ondernemer uiteraard veel zelfstandig doen. Zo kan je bijvoorbeeld op zoek gaan naar een potentiële kandidaat. Je kent je bedrijf immers zelf het beste en je kunt vrij goed inschatten wie wel en wie niet een geschikte opvolger is. Je kunt ook kiezen om dit uit te besteden. Een bedrijfsovername adviseur kan namelijk veel zaken voor je uit handen nemen. Uiteraard wordt je wel geïnformeerd over alle mogelijke vervolgstappen.

Type kopers

Er zijn verschillende type kopers die we kunnen onderscheiden in interne en externe partijen. Wanneer intern geen geschikte kandidaten beschikbaar zijn, worden externe partijen gezocht.

- Familieopvolging
- Management buy-out (medewerker die het overneemt)

- Management Buy-in (starters/ervaren ondernemers)
- Strategische overname (concurrent)
- Investeerders (om meer kapitaal te genereren)

Transactievormen

Een eenmanszaak, maatschap of VOF kent bij een overname een activa-passiva- transactie. In een BV is ook een aandelentransactie mogelijk.  Een activa-passiva transactie houdt in dat de bezittingen en schulden worden overgedragen aan de koper. Een aandelentransactie houdt in dat de koper een bepaald percentage van de onderneming 'koopt'.

Waardebepaling

Om een goede vraagprijs te bepalen, is het van belang een waardebepaling uit te laten voeren. Hiervoor worden historische cijfers gebruikt in combinatie met een aantal vuistregels. Nadeel is wel dat naar het verleden wordt gekeken, en niet zozeer naar de toekomst. Waarde is helaas een subjectief begrip. Daarom wordt gekeken naar een aantal berekeningen en formules zoals de nettowinst, jaaromzet, intrinsieke waarde en EBIT. Uiteraard is deze lijst nog verder in te vullen met een hoop waarden en variabelen. Daarnaast kan je de waarde bepalen door te kijken naar de rentabiliteitswaarde (waarde van de te verwachte winst) of de intrinsieke waarde (eigen vermogen). Elke variant heeft ook een nadeel, zoals dat het een momentopname is of dat het een prognose is.

Wanneer de waarde niet hetgeen is wat u had verwacht, dan adviseren we een waarderingsrapport op te vragen zodat je precies inzichtelijk krijgt waardoor het juist tegenvalt en dan kan je er actief aan werken om die factoren te verbeteren voordat je je bedrijf gaat verkopen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?   

•    Waarderen van de onderneming
•    Opstellen van informatiememorandum
•    Inventariseren van geschikte kandidaten
•    Voeren van onderhandelingen
•    Opstellen van intentieverklaringen
•    Uitvoeren van boekenonderzoek
•    Afronden van de overdracht