Hamilton Advies logo
Loupe

Zoekresultaat :

zakelijk overleg

Kostenbeheersing

Iedere onderneming streeft naar de maximale kwaliteit en resultaat. Immers, hoe hoger de kwaliteit, des te hoger het resultaat. Echter heeft geen één bedrijf een onbeperkt budget. Met de verkregen middelen moet elke ondernemer effectief zien om te gaan. Waar ligt de balans tussen kwaliteit en kosten? Hoe kunt u de juiste keuzes maken? Hoe zorgt u dat u binnen uw bedrijfsbudget blijft? In dit artikel gaan we in op een aantal belangrijke aspecten met betrekking tot kostenbeheersing. 

Kosten verlagen

Het verlagen van de kosten brengt grote risico's met zich mee. Dit kan namelijk potentiële groei in de weg staan. Kostenbeheersing draait daarom vooral om doelmatigheid; beschikbare middelen effectief en efficiënt inzetten. Wanneer je in financieel noodweer zit, kan het verlagen van de kosten weinig resultaat opleveren. Immers is het grootste kwaad al geschiedt. We adviseren daarom ook altijd om bewust bezig te blijven met uw kosten. Juist wanneer het heel goed gaat.

Soorten kosten

Om u inzicht te geven in kostenbeheersing focust Hamilton advies zich op de volgende drie onderdelen:

Capaciteitsgebonden kosten

Dit zijn bijvoorbeeld kosten van de pand, machines en inventaris. Beheersing van deze  kosten is vrij lastig aangezien men door bepaalde overeenkomsten langere tijd aan deze kosten verbonden is. Wel is het mogelijk om bij het aangaan van nieuwe contracten en overeenkomsten een goede deal te maken of bestaande contracten te herzien.

Procesafhankelijke kosten

Dit zijn bijvoorbeeld kosten die samenhangen met het aantal producten of diensten dat de organisatie voortbrengt. Als er niets geproduceerd wordt, zijn deze kosten nul. Voorbeelden hiervan zijn grondstoffen, energie en oproepkrachten. Om deze kosten te beheersen, kunt u scherp inkopen of verspilling voorkomen. Een gedegen kostprijsberekening is hierin van belang vanwege het beoordelen van de efficiency wat snel bijsturen mogelijk maakt.

Overheadkosten

Dit zijn kosten die ontstaan door beslissingen vanuit het management. Deze kunnen zowel vast als variabel zijn. Deze kosten zijn niet rechtstreeks noodzakelijk voor de corebusiness maar zijn wel nodig om het bedrijf runnende te houden. Vaak vinden deze kosten plaats in ondersteunende staf afdelingen. Denk hierbij aan administratie, ict, marketing, P&O, juridische bijstand en verzekeringen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Allereerst zetten wij voor u alle kosten op een rijtje. Daarna bekijken we welke kosten onder directe en indirecte kosten vallen en bekijken we in welke kosten een slag valt te slaan. We analyseren waar de risico's liggen, waar u rekening mee dient te houden en hoe u de effectiviteit kunt verhogen.

•    Opstellen van een financiële- en risico analyse
•    Verlagen van de kosten en verhogen van de doelmatigheid
•    Implementeren van de aanbevelingen
•    Voortgang bewaken