Bedrijven

Heeft de coronacrisis u hard geraakt? Staat het water u aan de lippen? En ziet u geen uitweg meer voor uw financiële situatie? Hamilton Advies gooit een reddingsboei uit.

Wij hebben veel ervaring met het afwenden van faillissementen en weer gezond maken van bedrijven. Laat geen kostbare tijd verloren gaan. Neem vandaag nog contact op!

Wanneer u ons belt voor raad en daad, doet u dat niet voor de lol. De toekomst van uw bedrijf staat op het spel. Wij begrijpen wat dat met u doet als ondernemer. Welke gevoelens van pijn en frustratie dat met zich meebrengt.

Tegelijk is het zaak om het hoofd koel te houden. Het overzicht te bewaren. En de juiste beslissingen te nemen. Uw telefoontje naar Hamilton Advies is zo’n beslissing

“Staat het water u aan de lippen? Neem onze helpende aan aan”. 

Hamilton Advies BV, uw gesprekspartner

Wanneer u ons belt voor raad en daad, doet u dat niet voor de lol. De toekomst van uw bedrijf staat op het spel. Wij begrijpen wat dat met u doet als ondernemer. Welke gevoelens van pijn en frustratie dat met zich meebrengt.

Tegelijk is het zaak om het hoofd koel te houden. Het overzicht te bewaren. En de juiste beslissingen te nemen. Uw telefoontje naar Hamilton Advies is zo’n beslissing.

Naast het oprichten van een geheel nieuw bedrijf kun je ook een bestaand bedrijf overnemen. Dit brengt vele voordelen met zich mee maar er zijn ook een aantal zaken waar je alert op moet zijn.

Management Buy-out

Wanneer een medewerker van de organisatie het bedrijf overneemt, wordt dit een management buy-out genoemd. Deze vorm komt tegenwoordig steeds vaker voor en is een passend alternatief wanneer vanuit de familie of externen geen passende opvolgers beschikbaar zijn. Het voordeel hiervan is dat de opvolger al bekend is met de onderneming en de markt. Overdracht verloopt hierdoor veelal in een relatief snel tempo en is over het algemeen vrij succesvol. Belangrijk is om vooraf goede afspraken te maken over bijvoorbeeld geheimhouding en exclusiviteit.

Management Buy-in

Als je een bedrijf koopt, waar je zelf niet werkzaam in bent, wordt dit een management buy-in genoemd. Meestal gaat het dan om een eigenaar die wil stoppen en een externe opvolger zoekt. Ook kunnen concurrenten besluiten het bedrijf over te nemen om een groter marktaandeel te verkrijgen. Voordeel hiervan is dat het aanbod ruim en groeiend is. Het is wel een tijdsintensief proces, gemiddeld duur het ongeveer een jaar voordat je een geschikte onderneming vindt. Kans op slagen is groter als de nieuwe onderneming aansluit op jouw desbetreffende vaardigheden en ervaringen.

Bedrijfsoverdracht binnen de familie

Wellicht zijn binnen de familie geschikte kandidaten te vinden. Een geschikte kandidaat houdt veelal in dat men het wil overnemen, en over de juiste kwaliteiten beschikt. Vaak is het goed om binnen het bedrijf eerst ervaring op te doen. Maak ook duidelijke afspraken over wie in aanmerking komt over het vermogen. Veelal speelt bij een familieoverdracht ook emotionele belangen mee. Verhoudingen binnen de familie veranderen en zo een overname kan een grote impact hebben op andere familieleden. We adviseren daarom ook altijd in een vroege stadia open en eerlijke te communiceren om tot acceptatie te komen. 

Financieringen

Als je eenmaal een geschikte onderneming hebt gevonden om over te nemen, zullen bepaalde afspraken over de financieringen gemaakt moeten worden. Je kunt natuurlijk de financiering vanuit je eigen middelen financieren, maar wellicht dat je ook vreemd vermogen nodig hebt. Dan kan je terecht bij verschillende partijen, zoals de bank of investeerders maar ook kan je een lening nemen bij de huidige eigenaar. Soms wordt er een huurkoop-constructie opgesteld of wordt de financiering betaald vanuit een gefaseerde overname via winstaandelen. De laatstgenoemde vormen komen bijna niet voor omdat dit niet in het belang is van de verkopende partij.  

Wat kunnen wij voor u betekenen?

•    Het opstellen van een gewenst zoekprofiel
•    Het voorleggen van passende bedrijven
•    Bij concrete interesse benaderen van de onderneming
•    Opstellen van geheimhoudingsverklaringen
•    U voorstellen aan het bedrijf
•    Informatie uitwisselen
•    Waardebepalingen en onderhandelingen
•    Opstellen intentieovereenkomst
•    Arrangeren van financieringen
•    Boekenonderzoek
•    Opstellen koopovereenkomst
•    Overdracht en nazorg

Wanneer je een bedrijf gaat starten, is een van de eerste keuzes die je moet maken het kiezen van een rechtsvorm. In Nederland kan je namelijk uit verschillende vormen kiezen die het beste op jouw situatie aansluiten. De meeste starters kiezen voor een eenmanszaak, maar wellicht dat een andere variant beter bij jou past. Als je meer wilt weten over een rechtsvorm kan je op de link klikken om direct meer informatie te lezen.

De eenmanszaak

Ga je zelfstandig starten, maar verwacht je in de loop van de weken/maanden/jaren personeel aan te nemen? Dan kan je alsnog gerust voor de eenmanszaak kiezen. In deze vorm gelden geen oprichtingseisen, dus er hoeft geen akte te worden opgesteld. Je bent wel verplicht je onderneming in te schrijven in het Handelsregister van de KvK. Let ook op dat je per persoon één eenmanszaak mag oprichten.

De besloten vennootschap (bv)

Deze rechtsvorm is een veelgebruikte rechtspersoon waarbij kapitaal in aandelen is verdeeld en de risico’s van aansprakelijkheid worden beperkt. De aandelen zijn in bezit van de aandeelhouders, maar kunnen niet vrij worden verhandeld. Schulden die ontstaan door wanbeleid, kunnen wel persoonlijk worden aangesproken. Waar je voorheen 18.000 als startkapitaal nodig had, is dit niet meer het geval.

De vennootschap onder firma (vof)

De VOF valt onder het beheer van meerdere eigenaren, die vennoten worden genoemd. De VOF moet in het Handelsregister worden ingeschreven, maar het is niet verplicht om een VOF-contract op te laten maken, hoewel het wel wenselijk is. Voorbeelden zijn advocatenkantoren, architectenbureaus en tandartspraktijken.

De naamloze vennootschap

In een NV is het kapitaal verdeeld in aandelen. Deze aandelen zijn in tegenstelling tot de BV overdraagbaar. Bij een NV moet je bij het oprichten een startkapitaal hebben van minimaal 45.000 euro. Voorbeelden zijn KLM/Air France en Ajax. Iedereen kan aandelen kopen en als je een aandeel hebt ben je dus deels eigenaar.

De commanditaire vennootschap

De CV is een samenwerkingsvorm tussen meerdere personen/vennoten. Deze kunnen een beherende rol uitvoeren, maar kunnen ook ‘stil’ zijn. De stille vennoten zijn vooral financieel betrokken bij de onderneming en het is voor hun niet toegestaan om namens de onderneming te spreken of te handelen.

De maatschap

In deze rechtsvorm werken twee of meerdere personen samen onder één gemeenschappelijke naam. Dit komt veelal voor bij advocaten, artsen, architecten en fysiotherapeuten. Iedere ‘maat’ brengt iets in, zoals geld goederen of arbeid, en het uiteindelijke voordeel wordt verdeeld onder de maten. Daarnaast is de aansprakelijkheid gelijk verdeeld. In deze vorm is het belangrijk goede afspraken te maken en deze vast te leggen bij een notaris.

De stichting

Een stichting heeft als doel om met vermogen een doel te realiseren. Een stichting mag winst maken, maar deze moeten wel weer ten goede komen aan een sociaal doel. Een stichting kan opgezet worden door meerdere personen en telt geen leden.

De vereniging

Wanneer je met meerdere partners een gezamenlijk doel hebt, kan je de vereniging kiezen als rechtsvorm. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat het behalen van winst geen doel mag zijn. Hoewel er wel winst behaald mag worden, moet deze winst wel weer ten goede komen aan het gemeenschappelijk doel. Een vereniging kent een ledenvergadering, waarin de hoogste macht ligt. Alle leden hebben één stem en het bestuur wordt benoemd namens de ledenvergadering. Verenigingen hebben een rechtspersoonlijkheid, maar er wordt wel onderscheid gemaakt tussen de verschillende vormen van verenigingen.  

De coöperatie

Deze rechtsvorm komt in Nederland bijna niet voor. Dit zijn namelijke bijzondere vormen van verenigingen. Er zijn voornamelijk drie soorten coöperaties; bedrijfscoöperatie, consumentencoöperatie en de producten- en of dienstencoöperatie. Een paar goede voorbeelden zijn de Rabobank en FrieslandCampina. 

Het verkopen van je bedrijf is veelal een intensief proces. Ga je dit zelf regelen of schakel je experts in? In dit artikel gaan we in op belangrijke informatie met betrekking tot het verkopen van een onderneming.

Zelf verkopen of een expert inschakelen

Je kunt als ondernemer uiteraard veel zelfstandig doen. Zo kan je bijvoorbeeld op zoek gaan naar een potentiële kandidaat. Je kent je bedrijf immers zelf het beste en je kunt vrij goed inschatten wie wel en wie niet een geschikte opvolger is. Je kunt ook kiezen om dit uit te besteden. Een bedrijfsovername adviseur kan namelijk veel zaken voor je uit handen nemen. Uiteraard wordt je wel geïnformeerd over alle mogelijke vervolgstappen.

Type kopers

Er zijn verschillende type kopers die we kunnen onderscheiden in interne en externe partijen. Wanneer intern geen geschikte kandidaten beschikbaar zijn, worden externe partijen gezocht.

– Familieopvolging
– Management buy-out (medewerker die het overneemt)

– Management Buy-in (starters/ervaren ondernemers)
– Strategische overname (concurrent)
– Investeerders (om meer kapitaal te genereren)

Transactievormen

Een eenmanszaak, maatschap of VOF kent bij een overname een activa-passiva- transactie. In een BV is ook een aandelentransactie mogelijk.  Een activa-passiva transactie houdt in dat de bezittingen en schulden worden overgedragen aan de koper. Een aandelentransactie houdt in dat de koper een bepaald percentage van de onderneming ‘koopt’.

Waardebepaling

Om een goede vraagprijs te bepalen, is het van belang een waardebepaling uit te laten voeren. Hiervoor worden historische cijfers gebruikt in combinatie met een aantal vuistregels. Nadeel is wel dat naar het verleden wordt gekeken, en niet zozeer naar de toekomst. Waarde is helaas een subjectief begrip. Daarom wordt gekeken naar een aantal berekeningen en formules zoals de nettowinst, jaaromzet, intrinsieke waarde en EBIT. Uiteraard is deze lijst nog verder in te vullen met een hoop waarden en variabelen. Daarnaast kan je de waarde bepalen door te kijken naar de rentabiliteitswaarde (waarde van de te verwachte winst) of de intrinsieke waarde (eigen vermogen). Elke variant heeft ook een nadeel, zoals dat het een momentopname is of dat het een prognose is.

Wanneer de waarde niet hetgeen is wat u had verwacht, dan adviseren we een waarderingsrapport op te vragen zodat je precies inzichtelijk krijgt waardoor het juist tegenvalt en dan kan je er actief aan werken om die factoren te verbeteren voordat je je bedrijf gaat verkopen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?   

•    Waarderen van de onderneming
•    Opstellen van informatiememorandum
•    Inventariseren van geschikte kandidaten
•    Voeren van onderhandelingen
•    Opstellen van intentieverklaringen
•    Uitvoeren van boekenonderzoek
•    Afronden van de overdracht

Heeft u hulp nodig?

Neem nu contact op met Hamilton Advies BV.

Waarom Hamilton Advies?
  • Geen dure, dikke rapporten, wij zien radendsnel oplossingen
  • We nemen alle problemen over, zodat u kunt doen waar u goed in bent
  • Binnen 6 maanden heeft uw weer een gezonde onderneming
  • Ruim 40 jaar ervaring in interim en crisismanagement
  • Creatief en kosteneffiecient

Geef uw onderneming weer toekomst.